Skip to content
Udonga lwamandla - Izincwadi ezinika amandla

IZINCWADI EZINIKA AMANDLA

Zonke lezi zincwadi ziyingxenye Yephrojekthi Yokubhala Yabesifazane ye-POWA. Kwabanye, kuyithuba lokuxoxa indaba yabo okokuqala, futhi kuyingxenye ebalulekile yohlelo lokululama. Abanye sebezuze iphupho labo lakudala lokuba ngababhali abanokushicilelwe ngale phrojekthi, ngesikhathi abanye behlonzwe kule phrojekthi ukuthi basho izinkondlo zabo ezinkomfeni zaphesheya.