Skip to content

Sibambisene ne-POWA (People Opposing Women Abuse), Inhlangano yaseNingizimu Afrika Engekho Ngaphansi Kukahulumeni elwela amalungelo abesifazane futhi ehlinzeka ngezinsiza ezifana nezindawo zokukhosela, ukweluleka kanye nokucetshiswa ngokwezomthetho ezisulwini zokuhlukunyezwa. Ndawonye, kanye nangosizo lwakho, sethemba ukuthi singakuqeda ukuthi kungakhulunywa lutho mayelana nodlame olwenzeka ekhaya senze ukuthi labo abadinga usizo baluthole.

Lapha ngezansi kukhona lokho ongakhetha kukho kokuthi unganikelela kanjani umkhankaso othile:

1. Thenga iphakethe le-JOKO eyi-100

I-Joko inikela u-R1 ovela ephaketheni ngalinye ku-POWA ukuze kusizwe ngokwenza indawo ephephile lapho abesifazane.

Nikela kuloluhla olusestombeni
Snapscan QR
Zapper QR

4. Unikelele ngqo i-POWA

POWA image
Igama le-akhawunti:  People Opposing Women Abuse
Ibhange: Standard Bank
Igatsha: Killarney Mall Branch
Ikhowudi yegatsha: 007205 
Inombolo ye-Akhawunti: 200 301 578

Irandi nesenti ngalinye linomsebenzi. Siyabonga ngokuthi nivule izinhliziyo zenu kanye nezikhwama zenu ukuze nisize ukwenza umehluko.