Skip to content
zindaba ezinobuqhawe

izindaba zabantu besifazane abakwazi ukuyeka ukuthula

Yizwa izindaba zabantu besifazane abakwazi ukuyeka ukuthula nalokho okwakwenzeka. Vumela ukuthi lezi zindaba zikukhuthaze futhi zigxilise ithemba. Uma sisodwa singahlupheka, kodwa, uma sindawonye singaba namandla okuqeda ukuhlukunyezwa ngokuthi singathuli nakho.

Abesifazane aba-5 bahlangana ndawonye ukuxoxa izindaba zabo

Abesifazane aba-5 bahlangana ndawonye ukuxoxa izindaba zabo